Arbetsdagen

Tack alla som ställde upp på arbetsdagen. Byte av tak i skjuthallen kommer att ske senare under sommaren. Tid kommer att anslås senare.

Glöm inte att anmäla er till Rikstävlingen (Hemortens bantävling) om ni vill vara med.

Väl mött.