Pistolskyttegrenar

PPC

PPC är en internationell pistolskyttegren som har sitt ursprung i det amerikanska polisskyttet. Det var ursprungligen ett träningsprogram för poliserna men blev efterhand en tävlingsgren.

Till Sverige kom PPC på 90- talet och blev upptaget i SPSF 2005.

Tävlingen genomförs med grovkalibriga pistoler och revolvrar. Olika skjutställningar såsom stående, sittande, knästående och liggande används. Avstånden varierar mellan 3 och 50 yards, tiderna 8 och 165 sekunder. Antalet skott per ’stage’ varierar även de, från 6 till 24, detta kräver då omladdningar vilket är en del i skyttet.

 

En match består av 48, 60 eller 150 skott.

Tavlan ser ganska stor ut, men utmaningen ligger i att träffa X (innertian) även på 50 yard.

Skytten får en tävlingsklassificering på sina resultat. Det finns fem klasser: marksman, sharpshooter, expert, master och high master.

Precisionsskjutning

Precisionsskjutning sker på en tio- ringad internationell tavla på ett avstånd av 25 m. 5 skott avlossas under max 5 min. Antalet serier i en tävling kan variera mellan 6 och 10.

Precisionsskjutning är grunden till skyttet, det är svårt att lyckas i de snabbare tävlingsformerna om man inte har grunden från detta skytte.

Vill man skjuta snabbare tävlingsgrenar med precision som grund kan man skjuta snabbskjutning (också kallad duellskjutning) eller militär snabbmatch. Den senare har nyligen fått SM- status och brukar skjutas i samband med SM i Precision och Fält.

Klassning: Beroende på skjutskicklighet och till viss del hur länge man skjutit avgör din klassning. De klasser som finns är: 1 (nybörjare), 2 (guldmärkesskyttar) och 3 (riksmästarklass).

Utöver klassningen finns möjligheten att skjuta i Dam- klass, Junior, Veteran Yngre och Veteran Äldre.

Fältskytte

Fältskytte är skjutning på korta tider och oftast mot flera mål under samma skjutning. Tiderna, avstånden och målen varierar. Antalet mål på en station kan vara från en tavla upp till sex stycken, varför man alltid laddar med 6 patroner. Målen skiljer i storlek, utformning och färg för att skapa ytterligare variation.

Avstånden kan vara så långt som 100m, vanligast är upp till halva den sträckan. Tiderna varierar från ca 6 sekunder och uppåt, vanligast är 10-14 sekunder.

De olika målgrupperna, ofta flera på samma station, kan vara fasta eller uppdykande och försvinner under tiden för skjutningen.

En tävling omfattar ett antal stationer, oftast åtta men mästerskap brukar ha tio stycken. Man går i en patrull och förljer en snitslad bana. Väl på stationen får man en genomgång om vilka förutsättningar som gäller av stationschefen som också leder skjutningen.

Klassning: Se Precisionsskjutning