Myresjö Pistolskytte Klubb bildades i mars 1949 och fick tillgång till en anläggning vid Rävabacken strax utanför Myresjö på Korsbergavägen, där klubben fortfarande håller till. 1959 byggdes ett klubbhus sponsrat av Myresjöhus. 1990 byggdes den skjuthall med åtta platser som används idag.