Extra träning

Fr o m v.22 kör vi igång ett extra träningstillfälle.

Onsdagar kl 1800- 1930. Till att börja med kör vi jämna veckor. Finns intresse kan vi utöka till varje vecka.Nybörjare som är intresserade kontaktar skjutledare så att klubbvapen och ammunition finns tillgängliga på banan.