Rikstävlingen

För de som vill skjuta Rikstävlingen (kallas också Hemortens ) finns en anmälningslista på klubben. Senaste anmälan 17/5