Rättelse

Sista anmälningsdatum för Rikstävlingen är 17/4 inte vad som s tidigare har skrivits.