Extra träning

Fr o m v.22 kör vi igång ett extra träningstillfälle. Onsdagar kl 1800- 1930. Till att börja med kör vi jämna veckor. Finns intresse kan vi utöka till varje vecka.Nybörjare som är intresserade kontaktar skjutledare så att klubbvapen och ammunition finns tillgängliga på banan.

Arbetsdagen

Tack alla som ställde upp på arbetsdagen. Byte av tak i skjuthallen kommer att ske senare under sommaren. Tid kommer att anslås senare. Glöm inte att anmäla er till Rikstävlingen (Hemortens bantävling) om ni vill vara med. Väl mött.